marathonas24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης”

Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης”, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 116/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».
  5. Τη με αριθμό 04/2024 Μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
  6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014232952 2024-02-08.
  7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 4255/15-02-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΞΣΗΩΛΜ-Γ26, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 08-02-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 221 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
  8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014269067 2024-02-15.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης αξίας 20.249,46 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, (ΑΦΜ 112866791), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Σκόρδη Αικατερίνη, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 116_2024 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Θλιβερή μέρα για το ΕΣΥ» η έναρξη των απογευματινών χειρουργείων

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αττική οδό: Συνελήφθησαν 4 ληστές

Επαναληπτική ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση 2 υποψηφίων δικηγόρων