marathonas24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΜΑΡΑΘΩΝΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περί έγκρισης προμήθειας υλικών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος

Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας υλικών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 138/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί, η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΞΣΗΩΛΜ-Γ26, με α/α καταχώρησης 221 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου και η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 24REQ014269067 24-02-15.
  4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014232952
  5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 4/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 24PROC014298854.
  7. Την αριθμ. 116/2024 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
  8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας  υλικών ύδρευσης  , στον ΚΑΤΣΙΝΑ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  έναντι του ποσού των 16.330,16 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 20.249,40€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  «Προμήθεια υλικών ύδρευσης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 4/2024 μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, στον ΚΑΤΣΙΝΑ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Εργατ. Πρωτομαγιάς 41, Τ.Κ.:13341, Πόλη: Αν. Λιόσια, τηλ.: 2102470324, ΑΦΜ: 112866791 και Δ.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων,έναντι του ποσού των 16.330,16 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 20.249,40€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6662.01 και Κ.Α 00.8229.03 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα του 1 μηνός από την απόστολή για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 138/2024 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΙΨΡΩΛΜ-ΟΕ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΨΡΩΛΜ-ΟΕ9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ariana Grande’s Famous Ponytail Is Its Own Person in This Hilarious Jimmy Fallon Skit

admin

Φωτιά στον Μαραθώνα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Συνεχίζονται προληπτικά οι ρίψεις

Έρχεται ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα από τη Ρωσία – Πότε θα χιονίσει